×

เที่ยวอินเดียด้วยตัวเอง :


คุยกันก่อนนะครับ


แนะนำแผนการท่องเที่ยวอินเดีย


ควรรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


การเดินทางในอินเดีย


พาเที่ยวอินเดีย


ก่อนเดินทางกลับจากเที่ยวอินเดีย


เกร็ดความรู้เพิ่มเติม


India India ข้อมูลเที่ยวอินเดียเนปาลด้วยตัวเอง และชมรูปภาพ วีดีโอคลิป อินเดีย เนปาล พร้อมข้อมูลประกอบ


19/7/59
เที่ยวอินเดียออนไลน์ : สาวัตถี ชุดที่ 1

ข้อมูลในที่นี้จะอ้างอิงป้ายของทางการอินเดีย ที่ได้ทำการสำรวจและติดประกาศเอาไว้บริเวณโบราณสถานเป็นหลักนะครับ

ป้ายเหล่านั้นบอกเอาไว้ว่าซากโบราณสถานรวมถึงต้นโพธิ์ ทั้งหมดไม่ใช่ของดั้งเดิมตั้งแต่สมัยพุทธกาล แต่เป็นของที่สร้างและปลูกภายหลัง ตรงตำแหน่งของโบราณสถานเดิมครับ

ซึ่งอาจจะแตกต่างจากข้อมูลแหล่งอื่นๆ ที่เผยแพร่ในประเทศไทย ที่มักบอกว่าเป็นของดั้งเดิมตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับ

ผู้อ่านจะเชื่อข้อมูลจากแหล่งไหน ก็อยู่ที่วิจารณญาณของท่านนะครับ ผู้เขียนเพียงนำเสนอข้อมูลอีกด้านให้ท่านใช้พิจารณาครับ

ประวัติโบราณสถานสาวัตถี
วัดเชตวันมหาวิหาร
สาวัตถี อุตตรประเทศ อินเดีย

โบราณสถานสาวัตถีแบ่งเป็น 2 ส่วนนะครับ ได้แก่ สาเหต (Saheth) คือบริเวณวัดเชตวันมหาวิหาร และมาเหต (Maheth) คือบริเวณตัวเมืองสาวัตถีเดิม ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 500 เมตร

ประวัติโบราณสถานวัดเชตวันมหาวิหาร
สาวัตถี อุตตรประเทศ อินเดีย

สาวัตถีเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล และเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษามากที่สุดนะครับ บางแห่งก็บอกว่ามากถึง 25 พรรษา แต่บางแห่งก็ว่า 24 พรรษา โดยประทับที่เชตวันมหาวิหารถึง 19 พรรษาครับ

อนาถบิณฑิกเศรษฐี หรือท่านสุทัตตะได้ซื้อที่ดินจากเจ้าเชต เจ้าชายแห่งแคว้นโกศล โดยนำเหรียญทองมาปูจนเต็มพื้นที่ ซึ่งเป็นเงินถึง 18 โกฏิ เพื่อสร้างวัดเชตวันมหาวิหารถวายพระพุทธเจ้า เมื่อรวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอีก 36 โกฏิ จึงเป็นเงินถึง 54 โกฏิเลยครับ

แผนผังโบราณสถานวัดเชตวันมหาวิหาร
สาวัตถี อุตตรประเทศ อินเดีย

วัดเชตวันมหาวิหารในสมัยพุทธกาลนั้น มีอาคารหลังใหญ่อยู่ 4 หลังนะครับ ได้แก่ กเรริกุฎี โกสัมพกุฎี (Kosamba Kuti) คันธกุฎี (Gandha Kuti) ซึ่งสร้างโดยอนาถบิณฑิกเศรษฐี และสฬลฆระ (เรือนไม้สน) ซึ่งสร้างโดยพระเจ้าปเสนทิโกศล (King Prasenajit)

อาคาร 2 แสดงที่ตั้งของคันธกุฎี
วัดเชตวันมหาวิหาร สาวัตถี อุตตรประเทศ อินเดีย

เริ่มกันที่อาคาร 2 ซึ่งเชื่อว่าตั้งอยู่ตรงตำแหน่งของพระคันธกุฎี ที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายให้พระพุทธเจ้าทรงใช้เป็นการส่วนพระองค์นะครับ

อาคาร 2 แสดงที่ตั้งของคันธกุฎี
วัดเชตวันมหาวิหาร สาวัตถี อุตตรประเทศ อินเดีย

ก่อนหน้าที่จะสร้างเป็นอาคารอย่างที่เห็นอยู่นี้ หลวงจีนฟาเหียน (Fa-Hien หรือ Faxian หรือ Fa-hsien) ภิกษุชาวจีนที่มาเยือนอินเดียก่อนพระถังซัมจั๋ง คือเดินทางออกจากประเทศจีนเมื่อ พ.ศ. 942 และกลับถึงประเทศจีนอีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 957 ได้บันทึกเอาไว้ว่าบริเวณนี้เป็นอาคารไม้สูง 7 ชั้น และมีภาพพระพุทธเจ้าบนไม้จันทน์ประดิษฐานอยู่ (enshrined a sandalwood image of Buddha) ตรงนี้ไม่ทราบว่าเป็นภาพวาด ภาพแกะสลัก หรือเป็นพระพุทธรูปนะครับ

อาคาร 2 แสดงที่ตั้งของคันธกุฎี
วัดเชตวันมหาวิหาร สาวัตถี อุตตรประเทศ อินเดีย

ในขณะที่ประมาณ 200 ปีถัดมา พระถังซัมจั๋งซึ่งเดินทางออกจากประเทศจีนเมื่อ พ.ศ. 1172 และกลับถึงประเทศจีนอีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 1188 พบว่าบริเวณนี้กลายเป็นซากของอาคารอิฐ 2 ชั้น ไปแล้วครับ

รายละเอียดอาคาร 2
วัดเชตวันมหาวิหาร สาวัตถี
อุตตรประเทศ อินเดีย

จากการสำรวจของนักโบราณคดีสรุปว่า ชั้นล่างสุดที่มองเห็นได้ของอาคารอิฐในปัจจุบันนั้น สร้างในสมัยคุปตะ (พ.ศ. 823 - 1093) ซึ่งสอดคล้องกับบันทึกของภิกษุจีนทั้ง 2 รูปข้างบนนะครับ

อาคาร 3 แสดงที่ตั้งของโกสัมพกุฎี
วัดเชตวันมหาวิหาร สาวัตถี อุตตรประเทศ อินเดีย

อาคาร 3 นี้ เชื่อว่าตั้งอยู่ในตำแหน่งของโกสัมพกุฎี ที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายให้พระพุทธเจ้าทรงใช้เป็นการส่วนพระองค์อีกหลังนะครับ

รายละเอียดอาคาร 3
วัดเชตวันมหาวิหาร สาวัตถี
อุตตรประเทศ อินเดีย

จากการพบซากผนังในระดับที่ต่ำกว่าตัวอาคารที่เห็นในปัจจุบันนี้ ซึ่งปรากฏอยู่ทางด้านทิศเหนือและตะวันตกของอาคาร จึงคาดว่าน่าจะมีอาคารหลังเก่าตั้งอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนี้ ก่อนที่จะสร้างอาคารที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับ

ต้นโพธิ์แสดงตำแหน่งของอานันทโพธิ์
วัดเชตวันมหาวิหาร สาวัตถี อุตตรประเทศ อินเดีย

ตามป้ายบอกเอาไว้ว่า เชื่อกันว่าต้นโพธิ์ต้นนี้ถูกปลูกขึ้นมาเพื่อแสดงตำแหน่งของต้นอานันทโพธิ์ที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ปลูกเอาไว้ในสมัยพุทธกาล ซึ่งโพธิ์ต้นเดิมนั้นมีพระอานนท์เป็นผู้ดูแล จึงได้ชื่อว่าอานันทโพธิ์นะครับ

รายละเอียดต้นโพธิ์
วัดเชตวันมหาวิหาร สาวัตถี
อุตตรประเทศ อินเดีย

อาคาร 11 และ 12
วัดเชตวันมหาวิหาร สาวัตถี อุตตรประเทศ อินเดีย

อาคาร 11 และ 12 นี้ มีรูปแบบเหมือนกันนะครับ คือมีห้องโถงตรงกลาง ซึ่งน่าจะใช้แสดงรูปภาพ และมีห้องด้านข้าง 2 ห้อง

รายละเอียดอาคาร 11 และ 12
วัดเชตวันมหาวิหาร สาวัตถี อุตตรประเทศ อินเดีย

อาคาร 19
วัดเชตวันมหาวิหาร สาวัตถี อุตตรประเทศ อินเดีย

อาคาร 19 นี้เป็นอาคารใหญ่อาคารหนึ่งนะครับ คาดว่าน่าจะถูกสร้างซ้ำบนฐานเดิมถึง 3 รอบ ในคริสตศตวรรษที่ 6, 10 และ 11-12 ตามลำดับ

รายละเอียดอาคาร 19
วัดเชตวันมหาวิหาร
สาวัตถี อุตตรประเทศ อินเดีย

สถูป 5
วัดเชตวันมหาวิหาร สาวัตถี อุตตรประเทศ อินเดีย

สถูป 5 นี้ ในสมัยกุษาณะถูกสร้างเป็นสถูปก่อนนะครับ หลังจากนั้นก็มีการสร้างวิหารไว้ด้านบน แล้วในภายหลังก็ถูกเปลี่ยนเป็นสถูปอีกครั้ง

รายละเอียดสถูป 5
วัดเชตวันมหาวิหาร สาวัตถี อุตตรประเทศ อินเดีย

สถูป 18
วัดเชตวันมหาวิหาร สาวัตถี อุตตรประเทศ อินเดีย

สถูป 18 นี้สร้างในสมัยกุษาณะนะครับ

รายละเอียดสถูป 18
วัดเชตวันมหาวิหาร สาวัตถี อุตตรประเทศ อินเดีย

อาคาร 1
วัดเชตวันมหาวิหาร สาวัตถี อุตตรประเทศ อินเดีย

อาคาร 1 เป็นอาคารใหญ่อีกหลังนะครับ อยู่ติดกำแพงวัดด้านทิศเหนือ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

รายละเอียดอาคาร 1
วัดเชตวันมหาวิหาร
สาวัตถี อุตตรประเทศ อินเดีย

สถูป 8 องค์
วัดเชตวันมหาวิหาร สาวัตถี อุตตรประเทศ อินเดีย

สถูป 8 องค์นี้สร้างต่างเวลากันในหลายยุคนะครับ หนึ่งในนั้นจารึกชื่อว่าพุทธเทวะ (Buddhadeva) ด้วยตัวอักษรสมัยคริสตศตวรรษที่ 5 ครับ

รายละเอียดสถูป 8 องค์
วัดเชตวันมหาวิหาร สาวัตถี อุตตรประเทศ อินเดีย


ไปหน้าสารบัญ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น