×

เที่ยวอินเดียด้วยตัวเอง :


คุยกันก่อนนะครับ


แนะนำแผนการท่องเที่ยวอินเดีย


ควรรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


การเดินทางในอินเดีย


พาเที่ยวอินเดีย


ก่อนเดินทางกลับจากเที่ยวอินเดีย


เกร็ดความรู้เพิ่มเติม


India India ข้อมูลเที่ยวอินเดียเนปาลด้วยตัวเอง และชมรูปภาพ วีดีโอคลิป อินเดีย เนปาล พร้อมข้อมูลประกอบ


18/7/59
เที่ยวอินเดียออนไลน์ : ราชคฤห์ ชุดที่ 2

ชุดนี้เริ่มกันที่ถ้ำ Sone Bhandar นะครับ

ถ้ำ Sone Bhandar
ภูเขาเวภารบรรพต ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

ถ้ำ Sone Bhandar ที่เชิงเขาเวภารบรรพตด้านทิศใต้นี้ มี 2 ถ้ำอยู่คู่กันนะครับ ในสมัยพุทธกาลถ้ำนี้เคยใช้เป็นพระคลังมหาสมบัติของพระเจ้าพิมพิสาร

ถ้ำ Sone Bhandar ถ้ำเล็ก
ภูเขาเวภารบรรพต ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

ต่อมาถ้ำแห่งนี้ก็ถูกครอบครองโดยนักบวชของศาสนาเชน สำหรับใช้เป็นที่ทำสมาธิครับ ที่ผนังถ้ำด้านในจึงมีภาพสลักของศาสนาเชนอยู่หลายภาพ เช่น ภาพศาสดามหาวีระ ที่ชาวพุทธเรียกว่านิครนถ์นาฏบุตร

ถ้ำ Sone Bhandar ถ้ำใหญ่
ภูเขาเวภารบรรพต ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

เหนือประตูปากถ้ำจะมีรูสี่เหลี่ยมเรียงเป็นแนวยาว คาดว่าน่าจะเป็นรูสำหรับเสียบคานเพื่อทำชายคายื่นออกมาหน้าถ้ำครับ

ภาพสลักที่ผนังถ้ำ Sone Bhandar
ภูเขาเวภารบรรพต ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

ภาพสลักที่ผนังถ้ำ Sone Bhandar
ภูเขาเวภารบรรพต ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

ภายในถ้ำ Sone Bhandar
ภูเขาเวภารบรรพต ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

ถ้ำ Sone Bhandar ถ้ำใหญ่ พื้นจะราบเรียบสวยงามเลยนะครับ ผนังถ้ำก็จะเรียบตรงเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนเพดานถ้ำจะเป็นทรงโค้งยาว

ตามจารึกที่ผนังถ้ำระหว่างประตูกับหน้าต่างถ้ำบอกไว้ว่า ถ้ำนี้ถูกขุดเจาะโดยนักบวชของศาสนาเชน คือ Great Saint Vairadeva ประมาณคริสตศตวรรษที่ 3 - 4 ครับ

น้ำพุร้อน ตโปทาราม
เชิงเขาเวภารบรรพต ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

สถานที่ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของราชคฤห์ ก็คือน้ำพุร้อนที่ตโปทาราม ที่เชิงเขาเวภารบรรพตนะครับ น้ำที่นี่เป็นน้ำแร่ธรรมชาติ ที่มีอุณหภูมิประมาณ 45 องศาเซลเซียส และมีแร่ธาตุ เช่น กำมะถัน เป็นส่วนประกอบ จึงสามารถรักษาโรคผิวหนังได้ดีครับ

น้ำพุร้อน ตโปทาราม ชั้นบน
เชิงเขาเวภารบรรพต ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

คนท้องถิ่นจะเรียกน้ำพุร้อนแห่งนี้ว่า Brahma Kund นับเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของศาสนาฮินดูครับ จึงมีรูปปั้นของฮินดูกระจายอยู่ทั่วไป

น้ำพุร้อน ตโปทาราม ชั้นบน
เชิงเขาเวภารบรรพต ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

การอาบน้ำจะแบ่งเป็นชั้นๆ ตามวรรณะ คนวรรณะสูงจะได้อาบน้ำที่ชั้นบน น้ำที่ผ่านจากการอาบที่ชั้นบนแล้วก็จะไหลไปยังชั้นต่อๆ ไป ให้คนวรรณะต่ำลงไปได้อาบครับ

น้ำพุร้อน ตโปทาราม ชั้นล่าง
เชิงเขาเวภารบรรพต ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

น้ำที่ชั้นล่างสำหรับคนวรรณะต่ำจึงมีสีดำคล้ำครับ

เจ้าแม่กาลีเหยียบพระศิวะ
น้ำพุร้อน ตโปทาราม
เชิงเขาเวภารบรรพต ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

ปิปผลิคูหา
มองจากน้ำพุร้อน ตโปทาราม
เชิงเขาเวภารบรรพต ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

บริเวณที่ก่ออิฐเป็นฐานสี่เหลี่ยม ที่อยู่บนเนินด้านหลังตโปทาราม ก็คือปิปผลิคูหา ที่พักของพระมหากัสสปะนะครับ

วัดของศาสนาเชน
มองจากน้ำพุร้อน ตโปทาราม
เชิงเขาเวภารบรรพต ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

ต่อไปก็คือสวนเวฬุวันนะครับ (Venu Van) ซึ่งนอกจากจะเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ แก่พระอรหันต์ 1,250 รูป ในวันมาฆบูชา คือวันเพ็ญเดือน 3 อีกด้วย

เวฬุวัน
ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

เวฬุวัน
ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

พระพุทธรูป
เวฬุวัน
ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

พระพุทธรูปญี่ปุ่น
เวฬุวัน
ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

ถ้ำสัตตบรรณคูหา ภูเขาเวภาระ
มองจากวัดไทยสิริราชคฤห์
ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

สุดท้ายก็ถ้ำสัตตบรรณคูหานะครับ (Saptaparni Caves หรือ Sattaparnaguha Caves) บนภูเขาเวภารบรรพต (Vaibhar Hill) ซึ่งเป็นถ้ำที่พระอรหันต์ 500 รูป โดยมีพระมหากัสสปะเป็นประธาน ได้ร่วมกันทำสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 1 หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพาน 3 เดือน เพื่อรวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และจัดเป็นหมวดหมู่ จนกลายมาเป็นพระไตรปิฎกในปัจจุบัน ซึ่งการสังคายนาครั้งนั้นใช้เวลาทั้งสิ้น 7 เดือนครับ


ไปหน้าสารบัญ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น