×

เที่ยวอินเดียด้วยตัวเอง :


คุยกันก่อนนะครับ


แนะนำแผนการท่องเที่ยวอินเดีย


ควรรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


การเดินทางในอินเดีย


พาเที่ยวอินเดีย


ก่อนเดินทางกลับจากเที่ยวอินเดีย


เกร็ดความรู้เพิ่มเติม


India India image, video clip, background information of Buddhism places in India and Nepal


9/6/59
Bodhgaya : Thai, Burmese, Nepalese temples

Thai temples in Bodhgaya :


Wat Thai Buddhagaya Temple (Thai Monastery), IndiaSmall Gate
Wat Thai Buddhagaya Temple
(Thai Monastery)
Bodhgaya, Gaya, Bihar, India

Wat Thai Buddhagaya Temple
(Thai Monastery)
Bodhgaya, Gaya, Bihar, India

Main Buddha statue
Wat Thai Buddhagaya Temple
(Thai Monastery)
Bodhgaya, Gaya, Bihar, IndiaWat Pa Buddhagaya Temple, Bodhgaya, IndiaWat Pa Buddhagaya Temple
Bodhgaya, Gaya, Bihar, India

Buddha statue
Wat Pa Buddhagaya Temple
Bodhgaya, Gaya, Bihar, IndiaBurmese temples in Bodhgaya :


Mahabodhi Meditation Centre (Htukkant Thein Temple)Mahabodhi Meditation Centre
(Htukkant Thein Temple - a Burmese Temple)
Bodhgaya, Gaya, Bihar, India

Mahabodhi Meditation Centre
(Htukkant Thein Temple - a Burmese Temple)
Bodhgaya, Gaya, Bihar, India

Mahabodhi Meditation Centre
(Htukkant Thein Temple - a Burmese Temple)
Bodhgaya, Gaya, Bihar, India

Buddha statue
Mahabodhi Meditation Centre
(Htukkant Thein Temple - a Burmese Temple)
Bodhgaya, Gaya, Bihar, India

building inside Mahabodhi Meditation Centre
(Htukkant Thein Temple - a Burmese Temple)
Bodhgaya, Gaya, Bihar, IndiaMyanmar Vihar Buddh Gaya, Bodhgaya, IndiaMyanmar Vihar Buddh Gaya
Bodhgaya, Gaya, Bihar, India

Buddha statue
Myanmar Vihar Buddh Gaya
Bodhgaya, Gaya, Bihar, India

fine arts inside
Myanmar Vihar Buddh Gaya
Bodhgaya, Gaya, Bihar, IndiaNepalese temples in Bodhgaya


Duidul Jyangchub ChoilingDuidul Jyangchub Choiling
Nepalese Temple, Bodhgaya
Gaya, Bihar, India

building inside
Duidul Jyangchub Choiling
Nepalese Temple, Bodhgaya
Gaya, Bihar, India

building inside
Duidul Jyangchub Choiling
Nepalese Temple, Bodhgaya
Gaya, Bihar, India

Prayer Wheel
Duidul Jyangchub Choiling
Nepalese Temple, Bodhgaya
Gaya, Bihar, India

Prayer wheel, a cylindrical wheel on a spindle made of metal; wood; stone; leather or coarse cotton, is one of Buddhist beliefs in many countries such as Nepal, Tibet, part of China, some of Japan and some of Thailand.

Normally, the very sacred mantra "Om Mani Padme Hum" is inscribed on the outside of the wheel. Spinning the wheel will have much the same meritorious effect as orally reciting the prayers.

Prayer wheels made in different sizes, from small, hand-held possible to large and heavy. Both single wheel and a long row of them.


mural around front door
Duidul Jyangchub Choiling
Nepalese Temple, Bodhgaya
Gaya, Bihar, India

Buddha statue
Duidul Jyangchub Choiling
Nepalese Temple, Bodhgaya
Gaya, Bihar, India

mural : Birth of Prince Siddhartha Gautama
Duidul Jyangchub Choiling
Nepalese Temple, Bodhgaya
Gaya, Bihar, India
ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น