×

เที่ยวอินเดียด้วยตัวเอง :


คุยกันก่อนนะครับ


แนะนำแผนการท่องเที่ยวอินเดีย


ควรรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


การเดินทางในอินเดีย


พาเที่ยวอินเดีย


ก่อนเดินทางกลับจากเที่ยวอินเดีย


เกร็ดความรู้เพิ่มเติม


India India image, video clip, background information of Buddhism places in India and Nepal


10/6/59
Indian sweetmeat, dessert, beverage, soft drink

Indian sweetmeat & dessert :Khaja
Indian sweetmeat & dessert

Khaja is fried dough with sugar. The shop is on the way from Rajgir to Nalanda. The bus will be parked at the front of it.

Khaja shop
Indian sweetmeat & dessert

Veg. with Cheese Pakora
Indian sweetmeat & dessert

Banana Tempura
sweetmeat & dessert

Tomato Sandwich
sweetmeat & dessert

Vegetable Sandwich
sweetmeat & dessert

Belpuri
Indian sweetmeat & dessert

Belpuri, the mixture of beans, peas, chillies, shallots, ginger, roasted rice and many, topped with lime juice and sprinkle salt.

Samosa
Indian sweetmeat & dessert

Samosa is Indian curry puff.

Roadside food shop 1/3
Indian sweetmeat & dessert

Roadside food shop 2/3
Indian sweetmeat & dessert

Roadside food shop 3/3
Indian sweetmeat & dessert

Chai (ordinary tea) and Samosa shop
Indian sweetmeat & dessert

Indian sweetmeat & dessert shops


Indian beverage & soft drink :Chai (ordinary tea)
Indian beverage & soft drink

Chai, ordinary tea, is tea with hot milk and sugar. Popular drinks especially in the morning on the train.

Ginger Lemon Honey Hot Drink
Indian beverage & soft drink

Orange juice shop
Indian beverage & soft drink


After Meal :After Meal Refreshment

After Meal Refreshmentไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น