×

เที่ยวอินเดียด้วยตัวเอง :


คุยกันก่อนนะครับ


แนะนำแผนการท่องเที่ยวอินเดีย


ควรรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


การเดินทางในอินเดีย


พาเที่ยวอินเดีย


ก่อนเดินทางกลับจากเที่ยวอินเดีย


เกร็ดความรู้เพิ่มเติม


India India ข้อมูลเที่ยวอินเดียเนปาลด้วยตัวเอง และชมรูปภาพ วีดีโอคลิป อินเดีย เนปาล พร้อมข้อมูลประกอบ


8/7/59
แนะนำเรื่องการทำ : วีซ่าอินเดีย

เนื่องจากข้อมูลในเว็บนี้เป็นข้อมูลที่ผ่านมานานพอสมควรแล้ว ซึ่งปัจจุบันสิ่งต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป จึงขออนุญาตขีดฆ่าข้อมูลที่ล้าสมัย เพื่อป้องกันความสับสนของผู้อ่านนะครับ

วีซ่าท่องเที่ยวอินเดียนั้นมี 2 รูปแบบนะครับ คือ
 1. วีซ่าท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-TOURIST VISA (eTV) เป็นการยื่นเรื่องและจ่ายเงินทางอินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องไปที่สถานทูตอินเดียเลย เสร็จแล้วก็จะได้รับ eTV ทางอีเมล เราก็ปริ้นต์ eTV ออกมา แล้วนำติดตัวไปดำเนินการขั้นต่อไปที่สนามบินที่อินเดียครับ

  ซึ่งไม่แนะนำให้ทำวีซ่าชนิดนี้นะครับ เพราะค่าใช้จ่ายพอๆ กัน แต่มีข้อจำกัดคือ มีอายุ 30 วัน นับจากวันเข้าประเทศอินเดีย และที่สำคัญคือเข้าออกอินเดียได้ครั้งเดียวเท่านั้น คือถ้าเราไปลุมพินีซึ่งอยู่ประเทศเนปาลแล้ว จะไม่สามารถกลับเข้าอินเดียได้อีก

  ถึงแม้ท่านจะตั้งใจไปอินเดียอย่างเดียว ก็ไม่แนะนำให้ทำ eTV อยู่ดีครับ เพราะท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนใจไปเนปาลได้เลย

  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-TOURIST VISA (eTV)

 2. วีซ่าปกติ (REGULAR VISA) ต้องไปยื่นเรื่องด้วยตนเองนะครับ ให้คนอื่นทำแทนไม่ได้ เพราะตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา ผู้ขอวีซ่าอินเดียทุกท่านต้องขึ้นทะเบียนทางชีวภาพด้วยตนเอง

  แต่ก่อนไปต้องกรอกแบบฟอร์มสมัครทางอินเตอร์เน็ตก่อนนะครับ เสร็จแล้วปริ้นต์ออกมาเพื่อนำไปยื่นเรื่อง

ผู้แสวงบุญเดินจงกรมรอบมหาโพธิมหาวิหาร พุทธคยา อินเดีย

รายละเอียดวีซ่าปกติ

คำร้องขอวีซ่าทุกประเภท สามารถยื่นได้ที่

ศูนย์ยื่นขอวีซ่าและหนังสือเดินทางอินเดีย
(ดำเนินการโดย IVS Global Pvt. Ltd.)
ชั้น 22 อาคาร 253 อโศก
ตรงข้ามโรงพยาบาลจักษุรัตนิน
ซอย 21 สุขุมวิท กรุงเทพฯ
โทร 026641200
โทรสาร 026641201
อีเมล : infothai@ivsglobal.in
เว็บไซต์ : www.indiavisathai.com

เวลาทำการ
08.30 – 14.00 น. เวลายื่นคำร้อง
16.30 – 17.30 น. เวลาจ่ายคืนเอกสาร

วิธีเตรียมใบคำร้องสำหรับผู้ยื่นขอวีซ่าอินเดีย

โปรแกรมที่ทางสถานทูตอินเดียแนะนำให้ใช้
 1. ใช้ Internet Explorer 8.0 (IE 8.0) เพื่อกรอกแบบฟอร์ม (3 หน้า)
 2. ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat 11 เพื่อเรียกดูและพิมพ์แบบฟอร์ม.pdf (2 หน้า)
ขั้นตอน
 1. เข้าเว็บไซต์ www.indianvisaonline.gov.in/visa
  แล้วคลิกที่ Regular Visa Application ที่ตรงแถบสีส้มที่ด้านบนซ้ายนะครับ แล้วกรอกข้อมูลที่แท้จริงและถูกต้องเป็นภาษาอังกฤษ ให้ครบทั้ง 4 หน้า
 2. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้พิมพ์/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
*** คำร้องที่ให้ข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการพิจารณา

อนุสาวรีย์มหารานา ประตาป - โครักขปูร์ อินเดีย

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย

 1. ใบคำร้อง (จากหัวข้อข้างบน) ให้กรอกข้อมูลทุกอย่างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะครับ คำร้องที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 2. ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องลงลายมือชื่อบนแบบฟอร์ม 2 จุด ได้แก่ ใต้รูปถ่ายที่ติดมุมขวาด้านบน และหน้าสุดท้ายเท่านั้น (ที่หน้าที่สอง บริเวณมุมขวาด้านล่าง)
 3. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ขนาด 2x2 นิ้ว (ต้องขนาดนี้พอดีนะครับ) ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน 2 รูป ติดรูป 1 รูปในกรอบมุมบนด้านขวา และติดอีก 1 รูปด้วยลวดเย็บกระดาษบนมุมซ้ายด้านบนแบบฟอร์มครับ
 4. หนังสือเดินทางอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าวีซ่าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 5. ข้อมูลและที่อยู่ของบุคคลอ้างอิงในประเทศไทยและอินเดีย
  สำหรับในประเทศไทยก็เป็นญาติสักคนก็ได้นะครับ
  ส่วนที่อินเดียก็เลือกดูตามลิ้งค์นี้ก็ได้ครับ
 6. ตารางการเดินทางและการท่องเที่ยว ในอนาคตสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับ
 7. สำเนาการจองโรงแรมอย่างต่ำ 2 สัปดาห์ หรือเท่าระยะเวลาตั๋วเครื่องบิน
  *** ท่านสามารถจองโรงแรมทางเว็บ www.booking.com โดยเลือกโรงแรมที่บอกเงื่อนไขว่า FREE cancellation, no prepayment needed, No registration required, No credit card needed ถ้าภายหลังไม่ต้องการพักก็สามารถเข้าไปยกเลิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ
  หรือจะติดต่อวัดไทยให้ทำอีเมลตอบรับการพักที่วัดเป็นภาษาอังกฤษมาให้ก็ได้ครับ
 8. ท่านที่จะไปพักที่บ้านเพื่อนหรือญาติที่อินเดีย ต้องมีหนังสือเชิญจากเจ้าของบ้าน พร้อมแนบเอกสารประกอบของเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาบัตรประชาชนอินเดีย หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ด้วยนะครับ
 9. สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือสำเนาใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
  ถ้าต้องการลดความเสี่ยงเรื่องวีซ่าไม่ผ่าน ก็ลองคุยกับสายการบินดูก่อนนะครับ ว่าแค่จองก่อน รอวีซ่าผ่านถึงจ่ายเงินได้มั้ย หรือมีเงื่อนไขอะไรบ้างถ้าต้องยกเลิกตั๋ว หรือจะสอบถามไปทางศูนย์วีซ่าอินเดียตามวิธีติดต่อด้านบนก็ได้ครับ ว่าจองขาไปเที่ยวเดียวก่อนได้มั้ย
 10. สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ฉบับ (เฉพาะหน้ารายละเอียดบุคคล รวมถึงการต่ออายุ และรายการแก้ไขต่างๆ)
 11. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย 1 ฉบับ
 12. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 13. ท่านที่เคยไปอินเดียมาก่อน ให้นำสำเนาของวีซ่าเดิมไปด้วยนะครับ
สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี นอกจากเอกสารข้างต้นแล้ว ต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ด้วยครับ
 1. เด็กต้องประทับนิ้วโป้งขวา หรือลงลายมือชื่อใต้รูปถ่ายและหน้าที่สอง
 2. บิดามารดาของเด็กลงลายมือชื่อกำกับที่หน้าสอง
 3. สูติบัตร
 4. สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนของบิดามารดาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. จดหมายอนุญาตให้เดินทางจากบิดามารดา พร้อมระบุรายละเอียดการเดินทาง เช่น ไปกับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร
*** การเขียนทุกจุดต้องใช้ปากกาหมึกดำเท่านั้นนะครับ

ด่านโสเนาลี ด่านตรวจคนเข้าเมืองอินเดีย-เนปาล

กฎเกณฑ์

 1. คำร้องขอวีซ่าทุกประเภทขึ้นอยู่กับการอนุมัติของสถานทูตฯ อินเดีย
 2. การรับคำร้องขอวีซ่าไม่ได้เป็นการรับรองว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติ หรืออายุของวีซ่าหรือจำนวนครั้งที่เข้าออกอินเดียจะได้รับอนุมัติตามที่ขอ
 3. จะไม่มีการให้เหตุผลในกรณีปฏิเสธวีซ่า
 4. จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียม ในกรณีปฏิเสธวีซ่า
 5. ดังนั้น จึงไม่แนะนำให้สำรองตั๋วเครื่องบินก่อนได้รับวีซ่าอินเดีย
 6. คำร้องที่เขียนด้วยมือจะไม่ได้รับการพิจารณา
 7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
 8. เวลาดำเนินการขั้นต่ำ 3 วันทำการ
*** ตามระเบียบปัจจุบันของกระทรวงมหาดไทยของอินเดีย ไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์สื่อสารผ่านดาวเทียมเข้าประเทศอินเดีย (ห้ามเฉพาะโทรศัพท์สื่อสารผ่านดาวเทียมนะครับ โทรศัพท์มือถือที่ใช้กันทั่วไปของ AIS True Dtac ไม่ได้ห้าม)

ค่าธรรมเนียม

*** สิทธิพิเศษสำหรับพระภิกษุ/แม่ชี ที่ถือหนังสือเดินทางไทย พระภิกษุ/แม่ชีที่ประสงค์จะเดินทางไปอินเดียเพื่อการจาริกแสวงบุญจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าครับ

สำหรับบุคคลทั่วไป
 1. วีซ่าท่องเที่ยวไม่เกิน 6 เดือน ค่าธรรมเนียม 1,700+70+15 บาท
 2. วีซ่าท่องเที่ยวไม่เกิน 1 ปี ค่าธรรมเนียม 2,700+70+15 บาท
 3. วีซ่าท่องเที่ยวไม่เกิน 5 ปี (สำหรับบุคคลเชื้อชาติอินเดีย) ค่าธรรมเนียม 5,400+70+15 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) ได้ที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้นะครับ

ไปหน้าสารบัญ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น