×

เที่ยวอินเดียด้วยตัวเอง :


คุยกันก่อนนะครับ


แนะนำแผนการท่องเที่ยวอินเดีย


ควรรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


การเดินทางในอินเดีย


พาเที่ยวอินเดีย


ก่อนเดินทางกลับจากเที่ยวอินเดีย


เกร็ดความรู้เพิ่มเติม


India India ข้อมูลเที่ยวอินเดียเนปาลด้วยตัวเอง และชมรูปภาพ วีดีโอคลิป อินเดีย เนปาล พร้อมข้อมูลประกอบ


18/7/59
เที่ยวอินเดียออนไลน์ : นาลันทา ชุดที่ 2

ชุดนี้ก็มาเที่ยวชมสถานที่ที่เป็นเครื่องยืนยันความมีอยู่จริง ของบุคคลในนิยายยอดนิยมอย่างเรื่องไซอิ๋ว แต่เป็นเรื่องราวในชีวิตจริง ก่อนที่จะถูกแต่งเติมจนกลายเป็นนิยายอภินิหารนะครับ

วัดที่ระลึกพระถังซำจั๋ง
นาลันทา พิหาร อินเดีย

พระถังซำจั๋ง (Xuan Zang หรือ Hieun-Tsang) ผู้ปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ ในการนำคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาจำนวนถึง 657 คัมภีร์ กลับสู่ประเทศจีน และได้อุตสาหะแปลคัมภีร์เหล่านั้นเป็นภาษาจีน อันเป็นการเผยแพร่คำสอนที่ถูกต้องของพุทธศาสนาสู่ประชากรหลายล้านคน นับเป็นคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา จึงเป็นที่มาของการสร้างวัดที่ระลึกพระถังซำจั๋ง หรือ Xuan Zang Memorial แห่งนี้ครับ

พระถังซำจั๋ง
วัดที่ระลึกพระถังซำจั๋ง
นาลันทา พิหาร อินเดีย

ท่านเยาวหราล เนห์รู หรือ ชวาหระลาล เนห์รู (Jawaharlal Nehru) นายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดีย ได้ริเริ่มการก่อสร้างวัดที่ระลึกพระถังซำจั๋ง ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2500 และลงมือก่อสร้างในปี พ.ศ. 2503 จนเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2527 ครับ

ประวัติพระถังซำจั๋ง
วัดที่ระลึกพระถังซำจั๋ง
นาลันทา พิหาร อินเดีย

และในปี พ.ศ. 2544 ก็ได้มีการปรับปรุงวัดที่ระลึกพระถังซำจั๋งอีกครั้งครับ

พระถังซำจั๋ง
วัดที่ระลึกพระถังซำจั๋ง
นาลันทา พิหาร อินเดีย

พระถังซำจั๋ง
วัดที่ระลึกพระถังซำจั๋ง
นาลันทา พิหาร อินเดีย

พระถังซำจั๋ง
วัดที่ระลึกพระถังซำจั๋ง
นาลันทา พิหาร อินเดีย

บันทึกการเดินทางของพระถังซำจั๋ง ได้ถูกแต่งเติมจนกลายเป็นนิยายเรื่องไซอิ๋วอันโด่งดัง ทำให้คนเป็นจำนวนมากรู้จักพระถังซำจั๋งนะครับ

พระถังซำจั๋ง
วัดที่ระลึกพระถังซำจั๋ง
นาลันทา พิหาร อินเดีย

วัดที่ระลึกพระถังซำจั๋ง
นาลันทา พิหาร อินเดีย

วัดที่ระลึกพระถังซำจั๋ง
นาลันทา พิหาร อินเดีย

วัดที่ระลึกพระถังซำจั๋ง
นาลันทา พิหาร อินเดีย

วัดที่ระลึกพระถังซำจั๋ง
นาลันทา พิหาร อินเดีย

วัดที่ระลึกพระถังซำจั๋ง
นาลันทา พิหาร อินเดีย

รอยพระพุทธบาทจำลอง
วัดที่ระลึกพระถังซำจั๋ง
นาลันทา พิหาร อินเดีย

รอยพระพุทธบาทจำลองนี้ พระถังซำจั๋งเป็นผู้ควบคุมการแกะสลักเอง ขณะทำการแปลคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาอยู่ที่พระราชวังยู่หัว (yuhua palace) นะครับ


ไปหน้าสารบัญ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น