Google Analytics 4

×

เที่ยวอินเดียด้วยตัวเอง :


คุยกันก่อนนะครับ


แนะนำแผนการท่องเที่ยวอินเดีย


ควรรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


การเดินทางในอินเดีย


พาเที่ยวอินเดีย


ก่อนเดินทางกลับจากเที่ยวอินเดีย


เกร็ดความรู้เพิ่มเติม


India India ข้อมูลเที่ยวอินเดียเนปาลด้วยตัวเอง และชมรูปภาพ วีดีโอคลิป อินเดีย เนปาล พร้อมข้อมูลประกอบ


19/7/59
เที่ยวอินเดียออนไลน์ : นาลันทา ชุดที่ 3

ชุดนี้ก็มาชมพุทธศิลป์ที่อยู่นอกพุทธสถานใหญ่ๆ ดูบ้างนะครับ รวมถึงไปเยี่ยมชมศิลปะของศาสนาร่วมสมัยกับพระพุทธศาสนาอย่างศาสนาเชนด้วยครับ

เริ่มจากพุทธศิลป์ที่อยู่นอกพุทธสถานใหญ่ๆ ก่อนนะครับ

วิหารพระพุทธรูปหินดำ
นาลันทา พิหาร อินเดีย

วิหารและพระพุทธรูปแกะสลักจากหินสีดำแห่งนี้ ได้รับการดูแลโดยชาวฮินดูนะครับ วิหารตั้งอยู่บนเนินกลางทุ่งนาเลยครับ

พระพุทธรูปหินดำ
นาลันทา พิหาร อินเดีย

ชาวฮินดูผู้ดูแลวิหาร
วิหารพระพุทธรูปหินดำ
นาลันทา พิหาร อินเดีย

วิหารพุทธดูแลโดยฮินดู
นาลันทา พิหาร อินเดีย

วิหารพุทธแห่งนี้ก็ดูแลโดยชาวฮินดูเช่นกันครับ

พระพุทธรูป
วิหารพุทธดูแลโดยฮินดู
นาลันทา พิหาร อินเดีย

วิหารพุทธดูแลโดยฮินดู
นาลันทา พิหาร อินเดีย

พระพุทธรูปดำ
วิหารพุทธดูแลโดยฮินดู
นาลันทา พิหาร อินเดีย

พระพุทธรูปดำองค์นี้อยู่อีกวิหารนะครับ ต้องเดินตามถนนที่ลัดเลาะไปตามทุ่งนา และวิหารก็ดูแลโดยชาวฮินดูอีกเช่นกันครับในสมัยพุทธกาลนั้น ศาสนาโบราณที่มีอายุยาวนานมากก็คือศาสนาพราหมณ์ ซึ่งตอนหลังได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นศาสนาฮินดู ดังที่เราทั้งหลายรู้จักกันดีนะครับ

แต่ลัทธิและ/หรือศาสนาที่เกิดขึ้นมาใหม่ในยุคนั้น นอกจากพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังมีอีก 6 ลัทธิ หรือที่เรียกกันว่าครูทั้ง 6 นะครับ อันได้แก่
  1. บูรณกัสสปะ หรือ ปูรณกัสสปะ
  2. มักขลิโคศาล
  3. อชิตะเกสกัมพล
  4. ปกุธกัจจายนะ
  5. สัญชัย เวลัฏฐบุตร ซึ่งพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะเคยไปศึกษาอยู่ก่อนที่จะมาพบพระพุทธศาสนานะครับ
  6. นิครนถ์นาฏบุตร หรือ ศาสดามหาวีระ ซึ่งเป็นเพียงลัทธิเดียวที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ในชื่อศาสนาเชนครับ

Navagrah Shanti Jin Temple
วัดของศาสนาเชน
นาลันทา พิหาร อินเดีย

วัดนี้เป็นวัดของศาสนาเชนนะครับ ซึ่งศาสดาก็คือศาสดามหาวีระ หรือที่ชาวพุทธเรียกว่านิครนถ์นาฏบุตรนั่นเองครับ

Navagrah Shanti Jin Temple
วัดของศาสนาเชน
นาลันทา พิหาร อินเดีย

Navagrah Shanti Jin Temple
วัดของศาสนาเชน
นาลันทา พิหาร อินเดีย

Navagrah Shanti Jin Temple
วัดของศาสนาเชน
นาลันทา พิหาร อินเดีย

Navagrah Shanti Jin Temple
วัดของศาสนาเชน
นาลันทา พิหาร อินเดีย

Navagrah Shanti Jin Temple
วัดของศาสนาเชน
นาลันทา พิหาร อินเดีย

ศาสดาของศาสนาเชนรุ่นต่างๆ
Navagrah Shanti Jin Temple
วัดของศาสนาเชน
นาลันทา พิหาร อินเดีย

รูปปั้นศาสดาของศาสนาเชนจะคล้ายพระพุทธรูปมากเลยครับ แต่ต่างกันที่ศาสนาเชนจะเป็นชีเปลือย ไม่มีเสื้อผ้าสรวมใส่ครับ เลยไม่กล้าเอารูปยืนมาลงให้ดูครับ เพราะจะเห็นชัดเจนเลยครับ


ไปหน้าสารบัญ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น