×

เที่ยวอินเดียด้วยตัวเอง :


คุยกันก่อนนะครับ


แนะนำแผนการท่องเที่ยวอินเดีย


ควรรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


การเดินทางในอินเดีย


พาเที่ยวอินเดีย


ก่อนเดินทางกลับจากเที่ยวอินเดีย


เกร็ดความรู้เพิ่มเติม


India India image, video clip, background information of Buddhism places in India and Nepal


10/6/59
Shravasti, India part 2


Kachchi Kuti
Mahet Rd, Rajgarh Gulahriya
Shravasti, Uttar Pradesh, India

Kachchi Kuti

This is the most important excavated structure situated in Maheth. It is identified with the stupa of Sudatta popularly known as Anathapindika as referred by the famous Chinese travelers Fa-Hien and Hiuen-Tsang. It is known as Kachchi Kuti in view of the fact that a sadhu made temporary shrine of kachcha bricks on the top of this structure.

Kachchi Kuti
Mahet Rd, Rajgarh Gulahriya
Shravasti, Uttar Pradesh, India

It represents structural remains of different periods beginning from 2nd century A.D. to 12th century A.D. The different strata of the structure makes it very complicated to understand its identification. On the basis of large number of antiquities recovered from the site and nature of exposed structures, there appears to be a superimposition of a shrine belonging to Gupta period over a Buddhist stupa of Kushana period.

The pathway connects this structure with the city gates known as Nausahra and Kandbhari gates.

details of Kachchi Kuti
Mahet Rd, Rajgarh Gulahriya
Shravasti, Uttar Pradesh, India

Pakki Kuti - Angulimal Stupa
Mahet Rd, Rajgarh Gulahriya
Shravasti, Uttar Pradesh, India

PAKKI KUTI

This monument, located in Maheth known as Pakki Kuti, is a excavated remains of a stupa. It is identified with the stupa of Angulimala as referred by famous Chinese travelers Fa-Hien and Hiuen-Tsang. It is also stated to have been built as ‘Hall of Law’ in the honour of Lord Buddha by King Prasenjit.

Pakki Kuti - Angulimal Stupa
Mahet Rd, Rajgarh Gulahriya
Shravasti, Uttar Pradesh, India

The structure has undergone through a number of subsequent alteration and addition. It appears to be a terraced stupa built on a rectangular plan. The supports and drains were provided to the structure as a preventive measure during the time of excavation.

Pakki Kuti - Angulimal Stupa
Mahet Rd, Rajgarh Gulahriya
Shravasti, Uttar Pradesh, India

The general layout of the structural remains represent constructional activities of different periods of which earliest may be assignable to Kushana period.

Pakki Kuti - Angulimal Stupa
Mahet Rd, Rajgarh Gulahriya
Shravasti, Uttar Pradesh, India

details of Pakki Kuti - Angulimal Stupa
Mahet Rd, Rajgarh Gulahriya
Shravasti, Uttar Pradesh, India

Orajhar Buddhist Site
Yamaka Patihara
Ora Jhar, Chakar Bhandar
Uttar Pradesh, India

Orajhar Buddhist Site
Yamaka Patihara
Ora Jhar, Chakar Bhandar
Uttar Pradesh, India

Orajhar Buddhist Site
Yamaka Patihara
Ora Jhar, Chakar Bhandar
Uttar Pradesh, India

Mahamongkol Chai Dhamma Devoted Land
For World Peacefulness Foundation
Katra, Shravasti, Uttar Pradesh, India

the big Buddha statue
Mahamongkol Chai Dhamma Devoted Land
For World Peacefulness Foundation
Katra, Shravasti, Uttar Pradesh, India

Buddha statue
Mahamongkol Chai Dhamma Devoted Land
For World Peacefulness Foundation
Katra, Shravasti, Uttar Pradesh, India

Padma (Pema) Samye Jetavan
Tibetan Temple
Shravasti, Uttar Pradesh India

Buddha statue
Padma (Pema) Samye Jetavan
Tibetan Temple
Shravasti, Uttar Pradesh Indiaไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น