×

เที่ยวอินเดียด้วยตัวเอง :


คุยกันก่อนนะครับ


แนะนำแผนการท่องเที่ยวอินเดีย


ควรรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


การเดินทางในอินเดีย


พาเที่ยวอินเดีย


ก่อนเดินทางกลับจากเที่ยวอินเดีย


เกร็ดความรู้เพิ่มเติม


India India ข้อมูลเที่ยวอินเดียเนปาลด้วยตัวเอง และชมรูปภาพ วีดีโอคลิป อินเดีย เนปาล พร้อมข้อมูลประกอบ


18/7/59
เที่ยวอินเดียออนไลน์ : นาลันทา ชุดที่ 1

จากเมืองราชคฤห์แค่ประมาณ 12 กม. ก็ถึงเมืองสำคัญอีกแห่งนะครับ

นาลันทาเป็นทั้งบ้านเกิดและปรินิพพานของพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า ซึ่งเกิดและปรินิพพานในห้องเดียวกันนะครับ และยังเป็นบ้านเกิดของพระโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าเช่นกันครับ

สถานที่สำคัญของนาลันทาก็คือมหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิหาร มหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนานะครับ ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 1 ตารางกิโลเมตร

มหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิหาร
นาลันทา พิหาร อินเดีย

มีผู้มีชื่อเสียงมาเรียนที่นี่มากมายหลายท่านครับ เช่น อาจารย์นาครชุน ผู้รจนาคัมภีร์มาธยมิกการิกา ผู้เป็นต้นกำเนิดของมหายาน นิกายสุญญตวาทิน

ประวัติมหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิหาร
นาลันทา พิหาร อินเดีย

หนึ่งในผู้มีชื่อเสียงที่คนไทยทั่วไปรู้จักคือพระถังซัมจั๋ง หรือ Xuan Zang หรือ Hieun-Tsang ก็มาเรียนที่มหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิหารอยู่ 5 ปี และเป็นอาจารย์สอนอีก 1 ปีครับ

ซากปรักหักพัง
มหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิหาร
นาลันทา พิหาร อินเดีย

น่าเสียดายที่หลังจากนั้นกองทัพมุสลิมเติร์กได้บุกเข้ามาสังหารพระภิกษุจนแทบหมดสิ้น แล้วเผาทำลายมหาวิทยาลัยนาลันทาจนย่อยยับ เมื่อประมาณ พ.ศ. 1742 ครับ

ซากปรักหักพัง
มหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิหาร
นาลันทา พิหาร อินเดีย

ซากปรักหักพัง
มหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิหาร
นาลันทา พิหาร อินเดีย

ซากปรักหักพัง
มหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิหาร
นาลันทา พิหาร อินเดีย

ซากปรักหักพัง
มหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิหาร
นาลันทา พิหาร อินเดีย

ซากปรักหักพัง
มหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิหาร
นาลันทา พิหาร อินเดีย

ซากปรักหักพัง
มหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิหาร
นาลันทา พิหาร อินเดีย

ซากปรักหักพัง
มหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิหาร
นาลันทา พิหาร อินเดีย

ซากปรักหักพัง
มหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิหาร
นาลันทา พิหาร อินเดีย


ไปหน้าสารบัญ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น