×

เที่ยวอินเดียด้วยตัวเอง :


คุยกันก่อนนะครับ


แนะนำแผนการท่องเที่ยวอินเดีย


ควรรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


การเดินทางในอินเดีย


พาเที่ยวอินเดีย


ก่อนเดินทางกลับจากเที่ยวอินเดีย


เกร็ดความรู้เพิ่มเติม


India India image, video clip, background information of Buddhism places in India and Nepal


9/6/59
Banaras Hindu University part 2


Nidhi Gallery (Treasures)
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India


Nidhi Gallery (Treasures)
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Nidhi Gallery (Treasures)
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Nidhi Gallery (Treasures)
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India


Masks of Ramleela


Hanumana
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Shiva
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Ganesha
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Jamavant
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Nandi
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Banar
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Neel
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Angada
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Jatayu
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Ravana
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Kagabhushundi
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Indrajit or Meghanada
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Marichi
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Trijata
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Kumbhakarna
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Surpanakha or Shurpanakha
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Ram
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Sita
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India
ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น