×

เที่ยวอินเดียด้วยตัวเอง :


คุยกันก่อนนะครับ


แนะนำแผนการท่องเที่ยวอินเดีย


ควรรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


การเดินทางในอินเดีย


พาเที่ยวอินเดีย


ก่อนเดินทางกลับจากเที่ยวอินเดีย


เกร็ดความรู้เพิ่มเติม


India India image, video clip, background information of Buddhism places in India and Nepal


9/6/59
Banaras Hindu University part 1

Banaras Hindu University in nearby Assi Ghat which is not far from Harishchandra Ghat and Dashaswamedh Ghat.

About 3 km. from Harishchandra Ghat, you can ride a tricycle or stroll the city or Ganges river also.

Banaras Hindu University Gate
Varanasi, Uttar Pradesh, India

There are many attractions in Banaras Hindu University, first place is Sree Viswanath Temple.

Sree Viswanath Temple
Banaras Hindu UniversityOuter Gate Sree Viswanath Temple
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Inner Gate Sree Viswanath Temple
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Sree Viswanath Temple
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Sree Viswanath Temple
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Do not take photo inside the temple, so there is no more photo here.

Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University

The next interesting place of Banaras Hindu University is Bharat Kala Bhavan Museum, not far from Sree Viswanath Temple.

Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Krishna holding Mount Govardhana
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Buddha showing do not fear posture
Gupta period
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Parvati
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Dancing Siva
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Marriage of Siva and Parvati
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Brahmani
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Head of God
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Dancing Ganesa
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Ganga
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Maya Devi
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Winged Lion
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Winged Deer
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Toilet Bearer
Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, India

Bharat Kala Bhavan Museum
Banaras Hindu University
Varanasi, Uttar Pradesh, Indiaไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น