×

เที่ยวอินเดียด้วยตัวเอง :


คุยกันก่อนนะครับ


แนะนำแผนการท่องเที่ยวอินเดีย


ควรรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


การเดินทางในอินเดีย


พาเที่ยวอินเดีย


ก่อนเดินทางกลับจากเที่ยวอินเดีย


เกร็ดความรู้เพิ่มเติม


India India image, video clip, background information of Buddhism places in India and Nepal


9/6/59
Bodhgaya : Mahabodhi Mahavihara Temple

This is the most sacred place of Buddhist pilgrimage.


the 4th generation of the Bodhi Tree
& Mahabodhi Mahavihara Temple
 Bodhgaya, Gaya, Bihar, India

In the 6th century B.C. Prince Siddhartha Gautama attained the supreme enlightenment at this holy place and became the Buddha.

In commemoration thereof Emperor Ashoka set up the Vajrasana (Diamond Throne) of polished sandstone representing the seat of enlightenment.

In the 3rd century B.C. during the Sunga period (2nd century B.C.) a sandstone railing was erected around it.

The present Mahabodhi Temple was constructed in the 6th century A.D.

Mahabodhi Mahavihara Temple
Bodhgaya, Gaya, Bihar, India

The temple underwent several restorations, renovations and repairs in subsequent periods in which the Burmese greatly contributed in 1883, a very thorough and scientific renovation of the temple was done under the supervision of the British archaeologists Sir A. Cunningham and J.D.M Beglar and the Indian archaeologist Dr. Rajendra Lal Mitra.

Mahabodhi Mahavihara Temple
Bodhgaya, Gaya, Bihar, India

Again, in 1956, on the occasion of 2500th Buddha Jayanti Celebrations, the government of India did some repair works and enlarged the premises of the Mahabodhi Temple.

Brief history of Mahabodhi Mahavihara Temple
Bodhgaya, Gaya, Bihar, India

Bodhi Tree & Vajrasana
Mahabodhi Mahavihara Temple
Bodhgaya, Gaya, Bihar, India

Bodhi Pallanka (the place of enlightenment) : Prince siddhartha attained Buddhahood (full enlightenment) in the year 623 B.C. on the Vaisakha full moon day sitting under this peepul (bodhi) tree.

The Vajrasana or the Diamond Throne which is under this bodhi tree is the central place of worship.

Vajrasana
Mahabodhi Mahavihara Temple
Bodhgaya, Gaya, Bihar, India

Mahabodhi Buddha statue
Mahabodhi Mahavihara Temple
Bodhgaya, Gaya, Bihar, India

Animesa Chediya
Mahabodhi Mahavihara Temple
Bodhgaya, Gaya, Bihar, India

Ratana Jungama Chediya
Mahabodhi Mahavihara Temple
Bodhgaya, Gaya, Bihar, India

Cankamana or Ratana Jungama Chediya (cloister walk) : Lord Buddha spent the third week here walking up and down in meditation. On the platform lotuses indicate the places where the Lord's feet rested while walking.

Ratanaghara
Mahabodhi Mahavihara Temple
Bodhgaya, Gaya, Bihar, India

Ratanaghara (the place of basic contemplation) : Lord Buddha spent the fourth week here in meditation reflecting on the patthana or the causal law.

Ajapala Nigrodha Tree (Banyan Tree)
Mahabodhi Mahavihara Temple
Bodhgaya, Gaya, Bihar, India

Ajapala Nigrodha Tree (banyan tree) : Lord Buddha spent the fifth week under this tree in meditation after enlightenment. Here he replied to a Brahmana that only by one's deeds one becomes a Brahmana, not by birth.

Asoke Pillar beside Mucalinda Lake
Mahabodhi Mahavihara Temple
Bodhgaya, Gaya, Bihar, India

Mucalinda Lake
Mahabodhi Mahavihara Temple
Bodhgaya, Gaya, Bihar, India

Mucalinda Lake (the abode of Snake King) : Lord Buddha spent the sixth week in meditation here. While he was meditating severe thunder storm broke out. To protect him from the violent wind and rain even the creatures came out for his safety.

Hoopoe
Mahabodhi Mahavihara Temple
Bodhgaya, Gaya, Bihar, India

front of Outer Gate of Mahabodhi Mahavihara Temple
Bodhgaya, Gaya, Bihar, IndiaTibetan Monk pay Respect
Mahabodhi Mahavihara Temple
Bodhgaya, Gaya, Bihar, India
ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น