×

เที่ยวอินเดียด้วยตัวเอง :


คุยกันก่อนนะครับ


แนะนำแผนการท่องเที่ยวอินเดีย


ควรรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


การเดินทางในอินเดีย


พาเที่ยวอินเดีย


ก่อนเดินทางกลับจากเที่ยวอินเดีย


เกร็ดความรู้เพิ่มเติม


India India image, video clip, background information of Buddhism places in India and Nepal


10/6/59
Nalanda, India part 2

Xuan Zang Memorial Hall, NalandaXuan Zang Memorial
Nalanda, Bihar, India

Xuan Zang (Hieun-Tsang 603 A.D. - 664 A.D.) was a rare world citizen whose great mission was to propagate the sublime teachings of the Buddha on life and human values. Before Xuan Zang's ordination, his childhood name was Chen Wei. At the age of twelve, even as a novice, he was ordained and received higher ordination at the age of 21 in Chengdu. From childhood, he surpassed his classmates in the pursuit of knowledge and was well versed in Confucius thoughts. The call of the 'West' came early to Xuan Zang. In 629 A.D. he set out alone, secretly from China towards India - the land of his dreams - to imbibe the true dharma of the Buddha.

Xuan Zang
Xuan Zang Memorial
Nalanda, Bihar, India

Standing high on summit, still far from India, aware of the smallness of human life and the greatness of it's potential, Xuan Zang's calm determination and presence of mind gave him the strength to carry on. He was a being of great moral character who strictly adhered to the rules of the Vinaya.

History of Xuan Zang
Xuan Zang Memorial
Nalanda, Bihar, India

The main aims of his pilgrimage were to visit the sacred places connected with the Buddha, to learn and practice the Dharma and to collect texts to take back to China. Upon returning home to China, he planned to translate the texts in order to spread known the message of the Buddha. It was a quest for truth, for the supreme knowledge. To him, the teachings of the Buddha meant a system of progressive social thought, of significance to every living being. He gave a vivid account of his travels including Nalanda where he stayed for five years as a student and one year as a teacher in 'The Great Tang Journey to the Western Region'. It was mainly on the basis of his travelogue that the present site of ancient Nalanda Mahavihara was excavated.

Xuan Zang
Xuan Zang Memorial
Nalanda, Bihar, India

Xuan Zang's pilgrimage proved to be a fruitful period of learning. He returned back to China fully contented with 657 volumes of sacred texts and many Buddha statues. He spent his final years translating and interpreting and instructing his fellow monks. Xuan Zang made a unique contribution to the literature of the teachings of the Buddha. Deeply respected for his work, this great being was remarkable exponent of the Buddha to millions in Asia. As a mark of respect to this great being this Memorial hall has been erected.

Xuan Zang
Xuan Zang Memorial
Nalanda, Bihar, India

Ven. Jagdish Kashyap first proposed the establishment of the Xuan Zang Memorial Hall. With the blessings of Pandit Jawaharlal Nehru, India's first Prime Minister and Chinese Premier Zhou Enlai, work for the establishment of the Xuan Zang Memorial Hall was initiated in January 1957, the Government of India received the relies of Xuan Zang along with an endowment for the construction of the Xuan Zang Memorial Hall and some Chinese Buddhist texts, from the Chinese Government at a function at Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda. The physical structure of Xuan Zang Memorial Hall was started in 1960 and completed in 1984. The essential components of the creative works to give it the shape of a memorial were carried out subsequently.

Xuan Zang
Xuan Zang Memorial
Nalanda, Bihar, India

In the year 2001, the Memorial Hall was handed over to the Nava Nalanda Mahavihara for its renovation, restoration and creative development.

Xuan Zang
Xuan Zang Memorial
Nalanda, Bihar, India

Xuan Zang Memorial
Nalanda, Bihar, India

Xuan Zang Memorial
Nalanda, Bihar, India

Xuan Zang Memorial
Nalanda, Bihar, India

Xuan Zang Memorial
Nalanda, Bihar, India

Xuan Zang Memorial
Nalanda, Bihar, India

Buddha's footprint
Xuan Zang Memorial, Nalanda, Bihar, India

Buddha's footprint

Ven. Xuan Zang personally supervised the carving of Buddha's footprint and inscribed the stone tablet while translating the Buddhist Sutras at the Yuhua Palace. It is said in the "Records of the Western Regions" that Buddha had left his footprint on stone at Patliputra in Magadha. Xuan Zang personally worshipped the holy footprints and took back its impression to Yuhua palace. The stone inscription was discovered in 1999. According to textual research this inscription is in Ven. Xuan Zang's handwriting. This holy object worshipped by Ven. Xuan Zang is an extremely important and precious cultural and historical Buddhist relic.

The height of the remnant tablet found in the grotto inside the Yuhua Palace is 66 cm., width 74 cm., demobilized width 88 cm. The length of the Buddha's feet is 50 cm. width 20 cm.ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น