×

เที่ยวอินเดียด้วยตัวเอง :


คุยกันก่อนนะครับ


แนะนำแผนการท่องเที่ยวอินเดีย


ควรรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


การเดินทางในอินเดีย


พาเที่ยวอินเดีย


ก่อนเดินทางกลับจากเที่ยวอินเดีย


เกร็ดความรู้เพิ่มเติม


India India image, video clip, background information of Buddhism places in India and Nepal


10/6/59
Rajgir, India part 2


Son Bhandar Caves
Vaibhar Hill, Rajgir, Nalanda, Bihar, India

Son Bhandar Caves

These two caves located at the southern foot of Vaibhar hill are popularly known as Son Bhandar. The caves were excavated during third-fourth century A.D. by the great saint Vairadeva for Jaina sages. As per an incription recorded in between the door and window of the western cave. Internally the caves are rectangular on plan with straight walls up to a certain height and vault-shaped roof there upon. The court & yard in front and the beam holes seen on the exterior of the caves suggest that there was a roofed verandah attached to it. The eastern cave depicts beautiful images of Jain Tirthankaras like Padmaprabh, Parsva Nath, Mahavira and others carved in relief on the southern wall. The upper story was added with the help of brick structure and a rock-cut stair case for approach during Gupta period.

Son Bhandar Cave, the small one
Vaibhar Hill, Rajgir, Nalanda, Bihar, India

Son Bhandar Cave, the big one
Vaibhar Hill, Rajgir, Nalanda, Bihar, India

The great jain sage Vairadeva Ji got the two caves constructed in 3rd or 4th century A.D. These caves were meant for meditation. According to legend these caves were King Bimbisar's treasury. Hence these are also known as Swarn Bhandar. The eastern cave was two storeyed high and the statue of Jain arhats were installed in the cave. A fine image of Vishnu riding on Garuda belonging to the Gupta period was found in the cave which has been kept in Nalanda Archeological Museum.

Jain image on the wall
Son Bhandar Caves
Vaibhar Hill, Rajgir, Nalanda, Bihar, India

Jain image on the wall
Son Bhandar Caves
Vaibhar Hill, Rajgir, Nalanda, Bihar, India

inside Son Bhandar Caves
Vaibhar Hill, Rajgir, Nalanda, Bihar, India

Rajgir Hot Springs
Brahma Kund
Vaibhar Hill, Rajgir, Nalanda, Bihar, India

upper level, Rajgir Hot Springs
Brahma Kund
Vaibhar Hill, Rajgir, Nalanda, Bihar, India

upper level, Rajgir Hot Springs
Brahma Kund
Vaibhar Hill, Rajgir, Nalanda, Bihar, India

lower level, Rajgir Hot Springs
Brahma Kund
Vaibhar Hill, Rajgir, Nalanda, Bihar, India

Kali standing calm on Shiva
Rajgir Hot Springs
Brahma Kund
Vaibhar Hill, Rajgir
Nalanda, Bihar, India

Pippala cave, above Rajgir Hot Springs
Brahma Kund
Vaibhar Hill, Rajgir, Nalanda, Bihar, India

Brahma Kund Jain Temple
beside Rajgir Hot Springs
Brahma Kund
Vaibhar Hill, Rajgir, Nalanda, Bihar, India

Venu Van

The first temple of Buddism, King Bimbisara presented his bamboo forestry park to Lord Buddha and constructed monastery for the community.

Venu Van
Rajgir, Nalanda, Bihar, India

Venu Van
Rajgir, Nalanda, Bihar, India

Buddha statue
Venu Van
Rajgir, Nalanda, Bihar, India

Japanese Buddha statue
Venu Van
Rajgir, Nalanda, Bihar, India

Saptaparni Caves
Vaibhar Hill, Rajgir, Nalanda, Bihar, India

Saptaparni Caves or Sattaparnaguha Caves located on Vaibhar Hill.ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น