×

เที่ยวอินเดียด้วยตัวเอง :


คุยกันก่อนนะครับ


แนะนำแผนการท่องเที่ยวอินเดีย


ควรรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


การเดินทางในอินเดีย


พาเที่ยวอินเดีย


ก่อนเดินทางกลับจากเที่ยวอินเดีย


เกร็ดความรู้เพิ่มเติม


India India ข้อมูลเที่ยวอินเดียเนปาลด้วยตัวเอง และชมรูปภาพ วีดีโอคลิป อินเดีย เนปาล พร้อมข้อมูลประกอบ


3/7/59
แนะนำแผนการเที่ยวอินเดีย : กัลกัตตา-พุทธคยา-ราชคฤห์-พาราณสี/สารนาถ-ลุมพินี-กุสินารา

คลิกดูแผนที่ขนาดใหญ่


แผนนี้เพิ่มมาอีกเมืองนะครับ คือนอกจากนมัสการสังเวชนียสถานครบทั้ง 4 ตำบลตามแผนการเดินทางที่ผ่านๆ มาแล้ว ก็แวะไปเมืองที่น่าสนใจอีกเมือง ซึ่งอยู่ห่างจากพุทธคยาแค่ประมาณ 70 กม. เท่านั้น นั่นคือกรุงราชคฤห์/นาลันทาครับ

ราชคฤห์กับนาลันทานั้นห่างกันแค่ประมาณ 12 กม. ท่านจะเลือกพักที่เมืองไหนก็ได้ครับ มีวัดไทยอยู่ทั้ง 2 เมือง และตอนจะไปพาราณสีก็ขึ้นรถไฟได้จากทั้ง 2 เมืองเช่นกัน เป็นรถขบวนเดียวกันครับ แต่พักที่ราชคฤห์น่าจะเหมาะกว่านะครับ เพราะมีจุดน่าสนใจหลายจุด ท่านสามารถเหมารถม้าเที่ยวชมได้ทั้งเมือง สำหรับการไปนาลันทานั้นมีรถบัสประจำทางบริการ ท่านสามารถไปเช้าเย็นกลับได้ แล้วไปต่อรถม้าที่นั่นเพื่อเที่ยวชมจุดต่างๆ อีกทีครับ ระหว่างทางอย่าลืมแวะชิมขนมขาชา (Khaja) ขนมโบราณในพระไตรปิฎกนะครับ รถบัสจะจอดที่หน้าร้านเลย

สถานที่สำคัญที่กรุงราชคฤห์ (Rajgir) ก็คือ บริเวณเขาคิชฌกูฏ (Gridhrakuta Hill) ซึ่งมีจุดสำคัญหลายจุดเลยครับ เช่น พระมูลคันธกุฎี (ซากกุฏิของพระพุทธเจ้า) ซึ่งอยู่บนยอดเขา โดยมีกุฎิพระอานนท์อยู่ใกล้ๆ ถ้ำสุกรขาตา (Sugarakhata Cave) ที่พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์ ถ้ำพระโมคคัลลานะ

กระเช้าไฟฟ้าขึ้นวัดญี่ปุ่น
ราชคฤห์ อินเดีย
สวนเวฬุวัน (Venu Van) ถ้ำสัตตบรรณคูหา (Saptparni Cave หรือ Sattaparnaguha Cave) บนภูเขาเวภารบรรพต (Vaibhar Hill) ซึ่งเป็นถ้ำที่ใช้ทำสังคายนาครั้งที่ 1 ครับ วิศวสันติสถูป (Vishwa Shanti Stupa) วัดญี่ปุ่นบนยอดเขารัตนคีรี (Ratnagiri Hill) สามารถนั่งกระเช้าไฟฟ้า (Aerial Ropeway) ขึ้นไปได้ และจากวัดนี้จะมีทางเดินเชื่อมไปยังเขาคิชฌกูฏ โดยไม่ต้องลงมาถึงเชิงเขา ทำให้ประหยัดแรงไปได้มากเลยครับ

จุดน่าสนใจอื่นๆ ก็มีเช่น ชีวกอัมพวันวิหาร (Jivaka Amravana Vihara) หรือชีวกัมพวัน ทางเกวียนโบราณ (Chariot Wheel Mark and Shell Characters) คุกขังพระเจ้าพิมพิสาร (Bimbisara Jail) ปิปผลิคูหา (ที่พักของพระมหากัสสปะ) ซึ่งอยู่ติดกับตโปธาราม-บ่อน้ำโบราณอายุกว่า 2,500 ปีครับ

ส่วนที่นาลันทา (Nalanda) มีสถานที่สำคัญคือ ซากปรักหักพังของมหาวิทยาลัยนาลันทา หรือนาลันทามหาวิหาร (Nalanda University Excavated Site)

วัดของศาสนาเชน นาลันทา อินเดีย
จุดที่น่าสนใจอื่นๆ ก็มีครับ เช่น วิหารหลวงพ่อดำ (Black Buddha Temple) วัดที่ระลึกพระถังซัมจั๋ง (Xuan Zang Memorial) วัดไทยนาลันทา วัดของศาสนาเชน (Jain Temple) พิพิธภัณฑ์มัลติมีเดียนาลันทา (Nalanda Multimedia Museum) พิพิธภัณฑ์โบราณคดีนาลันทา (Nalanda Archaeological Museum)

การเดินทางตามแผนนี้คือ

กรุงเทพฯ-กัลกัตตา-คยา-พุทธคยา-(คยา-กรณีไปทางรถไฟ)-ราชคฤห์/นาลันทา-พาราณสี-โครักขปูร์-ลุมพินี-โครักขปูร์-กุสินารา-โครักขปูร์-พาราณสี/สารนาถ-กัลกัตตา-กรุงเทพฯ


คือเมื่อออกจากพุทธคยาแล้ว ก็แวะไปราชคฤห์/นาลันทาก่อน จากนั้นถึงไปพาราณสีแล้วต่อรถไฟไปโครักขปูร์ (เปลี่ยนขบวน) เพื่อไปลุมพินีกับกุสินาราก่อน แล้วถึงกลับมาเที่ยวพาราณสีกับสารนาถ จากนั้นก็ไปเที่ยวกัลกัตตาก่อนกลับเมืองไทยครับ

รายละเอียดการเดินทางระหว่างจุดต่างๆ นั้น สามารถดูได้ในหมวดการเดินทางในอินเดียนะครับ

ไปหน้าสารบัญ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น