×

เที่ยวอินเดียด้วยตัวเอง :


คุยกันก่อนนะครับ


แนะนำแผนการท่องเที่ยวอินเดีย


ควรรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


การเดินทางในอินเดีย


พาเที่ยวอินเดีย


ก่อนเดินทางกลับจากเที่ยวอินเดีย


เกร็ดความรู้เพิ่มเติม


India India ข้อมูลเที่ยวอินเดียเนปาลด้วยตัวเอง และชมรูปภาพ วีดีโอคลิป อินเดีย เนปาล พร้อมข้อมูลประกอบ


9/7/59
เที่ยวอินเดีย : การแลกเงิน

การแลกเงินไปใช้ที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาลนั้น ควรแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่ประเทศไทยไปนะครับ พอไปถึงสนามบินที่อินเดียถึงใช้ดอลลาร์แลกเป็นรูปี (INR) อีกที (แลกที่ด้านในสนามบินเลยนะครับ เดี๋ยวออกมาไม่มีเงินใช้)

โดยทยอยแลกแค่พอใช้นะครับ คือให้เหลือเงินรูปีกลับประเทศไทยน้อยที่สุด และอย่าลืมแลกแบงค์ย่อยเอาไว้เผื่อจ่ายค่าทิปด้วยนะครับ สำหรับที่เนปาลสามารถใช้เงินอินเดียได้นะครับ ไม่จำเป็นต้องแลกเงินเนปาลไปด้วย

และเพื่อความปลอดภัย ควรนำบัตรเครดิต หรือบัตรเอทีเอ็มที่สามารถกดเงินที่ต่างประเทศได้ติดตัวไปด้วยนะครับ เผื่อเงินที่แลกไปไม่พอใช้ โดยอาจนำเงินบาทติดสำรองไปเผื่อใช้แลกเป็นเงินอินเดียด้วยก็ได้ครับ

เหตุผลคือ

  • ถ้าแลกเป็นเงินรูปีอินเดียไปจากประเทศไทย จะเสี่ยงหากถูกตรวจค้น เนื่องจากอินเดียมีกฎห้ามนักท่องเที่ยวนำเงินอินเดียเข้า/ออกประเทศอินเดีย ตามประกาศด้านล่างครับ
  • ถึงจะสามารถลักลอบนำเงินอินเดียเข้าประเทศอินเดียไปได้ แต่ถ้ามีเหลือกลับมา เมื่อนำไปแลกเป็นเงินบาทจะขาดทุนมากครับ เพราะอัตราซื้อกับขายเงินอินเดียในประเทศไทยต่างกันมาก ต่างจากดอลล่าร์สหรัฐที่อัตราซื้อกับขายต่างกันไม่มาก
  • ถ้านำเงินบาทไปแลกเงินอินเดียที่ประเทศอินเดีย จะแลกได้แค่บางเมืองเท่านั้นนะครับ ต่างจากดอลล่าร์สหรัฐที่แลกได้ทั่วไป

มุมหนึ่งที่พุทธคยา

คำแนะนำด้านกฎระเบียบศุลกากร
สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศอินเดีย


ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศอินเดียต้องสำแดงเงิน/เงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องต่อหน้าเจ้าหน้าที่ศุลกากรในกรณีดังนี้
  • กรณีมีธนบัตรเงินตราต่างประเทศซึ่งมีมูลค่าเกิน 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า หรือ (ข) มีเงินตราต่างประเทศซึ่งมีมูลค่ารวมเกิน 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐหรือเทียบเท่า
  • ไม่อนุญาตให้นำเงินอินเดียเข้าประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีผู้เดินทางมีถิ่นที่อยู่ในอินเดียและเดินทางกลับจากต่างประเทศ อนุญาตให้นำเงินอินเดียเข้าได้ไม่เกิน 7,500 รูปี
  • กรณีคนอินเดียที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในอินเดีย ซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศสามารถนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศอินเดียได้โดยไม่จำกัด แต่หากธนบัตรเงินตราต่างประเทศ หรือ เช็คเดินทาง หรือ Forexplus Card เกิน 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า และ/หรือ มูลค่าของเงินตราต่างประเทศเกิน 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า ต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่สนามบินในแบบฟอร์ม Currency Declaration Form (DCF) เมื่อถึงประเทศอินเดีย
  • ไม่อนุญาตให้นำเงินอินเดียออกนอกประเทศอินเดีย อย่างไรก็ตาม บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในอินเดียที่จะเดินทางไปต่างประเทศ อนุญาตให้นำเงินอินเดียออกนอกประเทศได้ไม่เกิน 7,500 รูปี
  • สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางออกนอกประเทศอินเดีย อนุญาตให้นำเงินตราต่างประเทศออกไปได้ไม่เกินจำนวนที่นำเข้ามา เนื่องจากการนำเงิน/เงินตราต่างประเทศไม่เกิน 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐหรือเทียบเท่าเข้ามาประเทศอินเดีย ไม่ได้กำหนดให้ต้องสำแดง โดยทั่วไป นักท่องเที่ยวจึงสามารถนำเงิน/เงินตราต่างประเทศไม่เกินจำนวนที่ระบุข้างต้นในเวลาที่ออกจากประเทศอินเดียได้

ที่มาของข้อมูล :

www.indianembassy.in.th/announcement_detail.php?nid=195


ไปหน้าสารบัญ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น