Google Analytics 4

×

เที่ยวอินเดียด้วยตัวเอง :


คุยกันก่อนนะครับ


แนะนำแผนการท่องเที่ยวอินเดีย


ควรรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเที่ยวอินเดีย


การเดินทางในอินเดีย


พาเที่ยวอินเดีย


ก่อนเดินทางกลับจากเที่ยวอินเดีย


เกร็ดความรู้เพิ่มเติม


India India ข้อมูลเที่ยวอินเดียเนปาลด้วยตัวเอง และชมรูปภาพ วีดีโอคลิป อินเดีย เนปาล พร้อมข้อมูลประกอบ


17/7/59
เที่ยวอินเดียออนไลน์ : ราชคฤห์ ชุดที่ 1

สถานที่สำคัญที่กรุงราชคฤห์ก็คือ บริเวณเขาคิชฌกูฏ (Gridhrakuta Hill) นะครับ ที่นี่มีจุดสำคัญหลายจุด เช่น พระมูลคันธกุฎี (ซากกุฏิของพระพุทธเจ้า) ซึ่งอยู่บนยอดเขา โดยมีกุฎิพระอานนท์อยู่ใกล้ๆ ถ้ำสุกรขาตาที่พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์ ถ้ำพระโมคคัลลานะ

การขึ้นเขาคิชฌกูฏนั้นทำได้ 2 ทางนะครับ คือเดินขึ้นตามทางเดินซึ่งค่อนข้างไกล แต่มีอีกทางเลือกเพื่อผ่อนแรง ก็คือขึ้นทางกระเช้าลอยฟ้า (Aerial Ropeway) ซึ่งจะขึ้นไปที่วิศวสันติสถูป วัดญี่ปุ่นบนเขารัตนคีรี แล้วเดินอีกไม่ไกลก็จะข้ามไปยังยอดเขาคิชฌกูฏได้ครับ

ขาลงจากเขาคิชฌกูฏก็ค่อยเดินลงทางถนนพระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งเป็นทางขึ้น/ลงเขาคิชฌกูฏครับ

กระเช้าลอยฟ้าขึ้นวิศวสันติสถูป
วัดญี่ปุ่นบนเขารัตนคีรี
ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

วิศวสันติสถูป วัดญี่ปุ่นบนเขารัตนคีรี
ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

วิศวสันติสถูป วัดญี่ปุ่นบนเขารัตนคีรีนี้ จะมีช่องประดิษฐานพระพุทธรูป 4 ทิศ โดยรอบองค์สถูปครับ เป็นปางประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน

ประสูติ
พระพุทธรูปรอบวิศวสันติสถูป
วัดญี่ปุ่นบนเขารัตนคีรี
ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

ตรัสรู้
พระพุทธรูปรอบวิศวสันติสถูป
วัดญี่ปุ่นบนเขารัตนคีรี
ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

ปฐมเทศนา
พระพุทธรูปรอบวิศวสันติสถูป
วัดญี่ปุ่นบนเขารัตนคีรี
ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

ปรินิพพาน
พระพุทธรูปรอบวิศวสันติสถูป
วัดญี่ปุ่นบนเขารัตนคีรี
ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

จากวิศวสันติสถูปจะมีทางเดินเชื่อมไปยังเขาคิชฌกูฏครับ ซึ่งจะเดินได้สบายกว่าขึ้นทางถนนพระเจ้าพิมพิสาร

ปากถ้ำพระโมคคัลลานะ
เขาคิชฌกูฏ ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

เมื่อมาถึงเขาคิชฌกูฏแล้วก็เดินขึ้นไปทางยอดเขานะครับ จะผ่านจุดแรกที่สำคัญก็คือถ้ำพระโมคคัลลานะ

ถ้ำพระโมคคัลลานะ
เขาคิชฌกูฏ ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

เมื่อเดินขึ้นไปอีกนิดก็จะถึงถ้ำสุกรขาตาที่พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์ครับ

ถ้ำสุกรขาตา
เขาคิชฌกูฏ ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

ครั้งนั้น พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดปริพาชกชื่อทีฆนขะ หรืออัคคิเวสสนะ ซึ่งเป็นหลานของพระสารีบุตร โดยมีพระสารีบุตรนั่งถวายอยู่งานพัด ณ เบื้องพระปฤษฎางค์ (ด้านหลัง) ของพระพุทธเจ้า ณ ถ้ำสุกรขาตาแห่งนี้

เมื่อจบเทศนา พระสารีบุตรได้มีความดำริว่า ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคตรัสการละธรรมเหล่านั้น ด้วยปัญญาอันยิ่งแก่เราทั้งหลาย ได้ยินว่าพระสุคตตรัสการสละคืนธรรมเหล่านั้น ด้วยปัญญาอันยิ่งแก่เราทั้งหลาย เมื่อท่านพระสารีบุตรเห็นตระหนักดังนี้ จิตก็หลุดพ้นแล้ว จากอาสวะทั้งหลาย ไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลานั้นเอง

ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการแสดงธรรมครั้งนั้นได้ที่เรื่อง ทีฆนขสูตร นะครับ

ซากวัดเก่าบนเขาคิชฌกูฏ
ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

เดินขึ้นไปเรื่อยๆ ก็จะผ่านซากวัดเก่าครับ

กุฎีพระอานนท์
ยอดเขาคิชฌกูฏ ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

เดินอีกนิดก็ถึงยอดเขาแล้วครับ ก่อนจะถึงพระมูลคันธกุฎี ซากกุฏิของพระพุทธเจ้า ก็จะเจอซากกุฎีของพระอานนท์ พุทธอุปัฏฐาก ผู้ดูแลใกล้ชิดพระพุทธเจ้านะครับ

พระมูลคันธกุฎี
ยอดเขาคิชฌกูฏ ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

ถึงแล้วครับพระมูลคันธกุฎี ที่ที่เคยเป็นที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บนยอดเขาคิชฌกูฏ

ชีวกอัมพวันวิหาร
ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

เมื่อลงจากเขาคิชฌกูฏแล้ว ก็ไปที่ชีวกอัมพวันวิหาร (Jivaka Amravana Vihara) หรือชีวกัมพวัน สวนมะม่วงที่หมอชีวกโกมารภัจจ์ถวายพระพุทธเจ้า (สร้างเป็นวัด) นะครับ

ทางเกวียนโบราณ
ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

ทางเกวียนโบราณ (Chariot Wheel Mark and Shell Characters) ที่ซึ่งพื้นหินถูกเกวียนวิ่งผ่านจนสึกลึกลงไปเป็นร่องยาวครับ

คุกขังพระเจ้าพิมพิสาร ราชคฤห์ พิหาร อินเดีย

คุกที่พระเจ้าอชาตศัตรูใช้ขังพระเจ้าพิมพิสารจนสวรรคต (Bimbisara Jail)


ไปหน้าสารบัญ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น